Přidávání stránek do navigace

Přidávání stránek do navigace

Každý web má alespoň jednu navigaci (menu) díky které může každý návštěvník web rychle a jednoduše procházet. Zakládat stránky a organizovat navigaci webu můžete po kliku na ikonku “správa webu”.


Otevřte záložku správa webu

Po kliku na první ikonu "Stránky" se zobrazí výpis existujících stránek, které jsou již zařazené do jednotlivých menu. Stránky můžete lehce seřadit tak, že je chytnete myší, přetáhnete a pustíte na požadovaném místě (DragAndDrop).

Po kiku na sekci "správa webu" se otevře seznam všech exitujících stránek


Zakládání stránek

Vpravo vedle názvu menu najdete ikonku “plus”. Kliknutím na ikonku zobrazíte seznam stránek které můžete vložit do struktury webu:

  • stránka - klasická stránka s informacemi a obrázky
  • blog - přiřadí do navigace odkaz na výpis článků z vašeho blogu
  • odkaz - propojení s libovolnou stránkou pomocí cílové URL adresy

Po vybrání správné typu stránky se přidá do struktury nová položka a vy jí můžete pojmenovat. Uložíte jí klávesou ENTER či klikem kamkoliv mimo bílé textové pole.


Vytvoření submenu - navigace 2. úrovně

Pro vytvoření druhé úrovně menu chytněte myší požadovanou stránku a popotáhněte jí směrem doprava. Tím se podřadí pod stránku, která je nad a na webu se automaticky vytvoří menu druhé úrovně. Vyřadit položku můžete tak, že jí zase zpět přetáhnete doleva.

Pokud je v menu druhé úrovně více položek, pak pro vyřezení jedné z nich musíte položku přetáhnout pod nebo nad celé subumenu.

Stránky mimo strukturu

Pokud chcete na webu založit stránku, která není součástí žádného menu, založte jí v kategorii “mimo strukturu”. Pokud chcete již existující stránky vyřadit z navigace webu, jednoduše jí přetáhněte do kategorie mimo strukturu. Stejně to funguje i naopak při přidávání stránek do struktury.

Přejmenování existující stránky

Klikněte na ikonku ozubeného kolečka vedle položky, jež chcete přejmenovat. Zobrazí se vám vyskakovací okno, kde můžete editovat pole “název”. Aby se změny projevily, je třeba nastavení uložit.