Jak používat blok Tlačítko?

Nastavení tlačítek na webu

Tlačítka mohou návštěvníky vašeho webu efektivně přesměrovávat na konkrétní informace. Důležité je barevně sladit s konceptem stránky a nepoužívat jich velké množství.

Nastavit můžete dva druhy tlačítek - klasický, který budete používat nejčastěji pro běžné akce a inverzní, který použijete, pokud potřebujete zvýraznit konverzní akci. U obou druhů tlačítek můžete nastavit jejich barevnost po najetí myší.


Nastavení vzhledu

Vzhled tlačítek nastavíte v Design → Obsahové bloky → Tlačítka / Tlačítka - Inverzní. Před umístěním tlačítka na stránku je důležité předdefinovat formu. U tlačítka vybíráte řez a barvu písma (před a po najetí na tlačítko) a barvu tlačítka (před a po).


Písmo tlačítek

Poku potřebujete upravit font pro názvy tlačítek, jeho správu naleznete v Design → Obsahové bloky → Tlačítka / Tlačítka - Inverzní.


Verzálky


Barevné nastavení

U tlačítka můžete měnit barvu u několika položek: textu - tlačítka - textu po najetí - tlačítka po najetí. Vše si můžete nastavit v Design → Obsahové bloky → Tlačítka / Tlačítka - Inverzní.


Nastavení odkazu u tlačítka

Tlačítko nastavíte jako odkaz směřující návštěvníka na stránku vašeho webu, obrázek/dokument či stránky mimo váš web. Po přetažení tlačítka na plochu vyberte záložku Odkaz, tu kliknutím změňte na aktivní a vyberte kam budete návštěvníka směřovat.

Pokud ho chcete směřovat na jinou stránku vašeho webu, vyberte záložku web a zvolte stránku (tu musíte mít založenou).

Stejně postupujte v případě, že chcete odkazovat na obrázek či dokument. Zvolte záložku galerie a nahrajte fotografii.

Pokud chcete odkazovat na webové stránky, zvolte záložku URL adresa a odkaz zkopírujte (vždy s http:// na začátku).

Přesměrování do nového okna

Pokud chcete, aby tlačítko otevřelo odkaz v novém okně, navolíte si to v nastavení bloku.


Velikost tlačítka

Velikost tlačítka změníte v nastavení bloku, k dispozici máte tři varianty.


Styl tlačítka

V nastavení bloku si můžete zvolit, jestli se tlačítko bude barevně zobrazovat klasicky či inverzně.


Zarovnání

Tlačítko můžete na stránce zarovnat, aby se vám hodilo do kontextu stránky. V nastavení bloku si vyberete vhodné zarovnání