Jak používat blok Text?

Jak používat blok Text

Práce s textovým blokem vám bude hodně připomínat běžné textové editory, chceme to pro vás udělat tak jednoduché, že ani nápovědu potřebovat nebudete.


Vložení na stránku

Blok na pracovní plochu přidáte přetažením. Následně můžete psát/kopírovat text do šedivého rámečku. Pokud kopírujete text, vložením přijdete o původní naformátování - text se vloží v základní podobě.


Co můžu upravovat přímo v bloku

S textem pracujete jako v běžném textovém editoru. Nastavujete zde řez písma (bold, italica), podtržení, odrážky, zarovnání, vložení textového odkazu a styly. Ty si musíte předdefinovat (spolu s fontem) v nastavení Designu vašich stránek, aby byly všude jednotné.


Nastavení designu písma

Design → Nastavení vzhledu → Typografie, zde nastavujete font, jeho řez, velikost, barvu a barvu odkazů. Můžete si nastavit odlišný font pro obsahový text a pro nadpisy. U nadpisů si můžete naformátovat až šest stylů.