Jak používat blok Mezera?

Jak používat blok Mezera

Pomocí bloku Mezera můžete dělat širší rozestupy mezi ostatními bloky. Zároveň vám např. pomůže udržet text uprostřed pracovní plochy.
Můžete nastavit šířku mezery tažením za šedivá kolečka uprostřed.