Jak používat blok Hero?

Jak používat blok Hero?

Hero image je jedinečný blok, který dokáže oživit jakoukoliv vaší stránku. Jeho předností je, že můžete obsah editovat na vysoké úrovni, rychle a profesionálně.


Umístění bloku na statické stránce

Výhodou tohoto bloku je, že ho podle charakteru informací můžete umístit kamkoliv na stránce a všude vykoná opravdu dobrou službu. Blok nemůžete umístit vedle jiného bloku, protože je definován na celou šíři stránky. Po přidání na pracovní plochu, kliknete na blok pro otevření nastavení. Pokud něco upravíte, nezapomeňte volbu vždy uložit.

note: Záhlaví této stránky je vytvořeno pomocí bloku Hero image.


Co můžete do bloku vložit?

Text, barvu, obrázek, video a jejich různé kombinace.


Jak nahrát fotografii

Pokud chcete Hero image použít jako fotogafii, otevřete si nastavení bloku a zvolíte možnost "Vybrat z galerie". V tuto chvíli se vám na obrazovce objeví nabídka, ve které buďto můžete fotografii nahrát nebo vybrat z již nahraných.

note: Fotografii nahrajete přetažením nebo po kliknutí vybráním v souborech vašeho počítače.


Jak přidat fotografii pomocí URL adresy

Jestli chcete fotografii na stránku přidat pomocí URL adresy, po otevření nastavení bloku zvolte záložku URL.
Odkaz vždy uváděj ve tveru s http:// na začátku.


Jednobarevný blok

V takovém případě, po otevření nastavení bloku vyberete záložku Barva. Tu nastavíte buďto pomocí kódu nebo vybráním z barevného spektra.


Výška bloku

Po otevření nastavení bloku zvolte záložku "Výška" - v té si již nastavíte vaše preferované zobrazení. Důležité je toto nastavení vždy provádět v záložce, ve které jste obsah nahráli (Galerie - URL - Barva).


Vložení textu do fotografie

Pokud chcete fotografii překrýt textem, zvolte v nastavení bloku záložku obsah. V té můžete text editovat - přidat nadpis, text, upravit zarovnání či zvolit řez fontu a vytvořit odkaz. Důležité je toto nastavení vždy provádět v záložce, ve které jste obsah nahráli (Galerie - URL - Barva).

note: Písmo a jeho barvu si předdefinujete v Design → Nastavení vzhledu → Banner, bude vždy jednotná pro všechny Hero image.
note: Pokud text na fotografii kvůli její barevnosti zaniká můžete si vypomoct barevným filtrem (viz níže).


Vložení tlačítka

Pro vložení tlačítka do obsahu (fotografie, videa, barvy), vyberte v nastavení (v záložce, ve které jste obsah nahráli (Galerie - URL - Barva)) Obsah - Zobrazit tlačítko. Volbu přepněte do pozice ON. Následně vyberete zarovnání, text a velikost tlačítka. To můžete také použít jako odkaz (přesměrování na jinou stránku nebo např. dokument.

note: Při umístěním tlačítka na stránku je důležité předdefinovat jeho vzhled. U tlačítka vybíráte řez a barvu písma (před a po najetí na tlačítko) a barvu tlačítka (před a po). Takovéto nastavení provádíte v Design → Nastavení vzhledu → Obecná nastavení → Tlačítko.


Tlačítko jako odkaz

Tlačítko nastavíte jako odkaz směřující návštěvníka na stránku vašeho webu, obrázek/dokument či stránky mimo váš web. V nastavení obsahu přidáte tlačítko a rozbalíte nabídku Odkaz. Tam si zvolíte, jestli chcete odkazovat na dokument/fotografii nahranou do galerie nebo jestli chcete návštěvníka směřovat na jinou stránku (vašich stránek nebo na cizí web).


Paralax

Paralax je efekt, při kterém fotografie zůstává staticky na místě a text se při skrolování posouvá. Tento efekt můžete nastavit pouze u fotografie vložené v Hero image přes galerii nebo URL adresu. V nastavení (a záložce, kde byla fotografie nahrána) zvolte záložku Efekty, vyberte paralax a uložte.


Barevný filtr

Pokud chcete fotografii tónovat do nějaké barvy (např. aby na ní dobře vynikl text) použijte barevný filtr. Ten v nastavení bloku najdete pod efekty. Barvu filtru zadáte buďto pomocí kódu nebo ji vyberete na barevné škále, následně zvolíte intenzitu filtru (jeho průhlednost).


Focus point

Chcete-li z fotografie akcentovat nějakou její část, zaměřte na ní focus point. Tím docílíte toho, aby se při responzivním použití z fotografie vždy ukazovala vámi preferovaná část. V nastavení bloku vyberte Focus point a kolečko přetáhněte na vámi akcentovanou část. Výsledek nezapomeňte v nabídce uložit.