Jak používat blok Dělící čára?

Jak používat blok Dělící čára

Dělící čárou oddělujete např. dva tematicky odlišné texty. Můžete ji také použít k vizuálnímu ukončení stránky nebo tematického celku.


Umístění

Dělící čáru vložíme na pracovní plochu přetažením, její polohu na stránce určujete pomocí modrých vodících linek.
Čáru lze umístit pouze vodorovně (ne svisle).


Nastavení vzhledu

Vzhled dělící čáry nastavíte v Design → Nastavení vzhledu → Obecná nastavení → Divider (Dělící čára). Zde můžete upravit barvu a výšku dělící čáry.