Jak používat blok Citace?

Jak používat blok Citace

Chcete-li na své stránce použít citát se jménem autora nebo jen nějaký text zvýraznit, použijte blok Citace. Po přidání na pracovní plochu, kliknete na blok pro otevření nastavení. Pokud něco upravíte, nezapomeňte volbu vždy uložit.


Obsah

Poklepáním na blok na pracovní ploše otevřete jeho nabídku. Zde vložíte text, jeho autora (není nezbytné) a zvolíte si, jak chcete mít text zarovnaný a chcete-li zobrazovat citační značky.


Nastavení vzhledu

Pro nastavení citace se musíte přesunout do Design → Nastavení vzhledu → Obecná nastavení → Citace. U citace si můžeme vybrat písmo, jeho řez a velikost. Zároveň nastavujeme barvu pro odkazy a odsazení citace.